יפוצו מעיינותיך חוצה

במליצה: חוכמתך תתפרסם ברבים - משלי ה טז:"יָפוּצוּ מַעְיְנֹתֶיךָ חוּצָה בָּרְחֹבוֹת פַּלְגֵי מָיִם". ( " ר' חנינא בר חמא רמי : נאמר:"יפוצו מעיינותך חוצא",ונאמר:" יהיו לך לבדך ",אם תלמיד הגון הוא , יפוצו מעיינותך חוצא , אם לאו,"יהיו לך לבדך " - תענית ז ע"א,וכן:" מובא באגרת הקודש של הבעל שם טוב ...ששאל את המשיח אימתי יבוא מר ? , השיב לו , לכשתתגלה תורתך ויפוצו מעינותיך חוצא "- ש"י עגנון / סיפורי הבעש"ט,אימתי יבוא משיח )