מִילָּה בְּסֶלַע שְׁתִיקָה בִּשְׁתַּיִם

מִלָּה בְּסֶלַע שְׁתִיקָה בִּשְׁתַּיִם "If a word costs one sela—coin, silence costs two" / Speech is silver, silence is golden. השתיקה שווה הרבה יותר מהדיבור. שבח של מיעוט בדיבור על פני רוב מלל. 'סלע' הוא סוג של מטבע. "אמר ר' יהושע בן לוי: מלה בסלע משתוקיתא בתרי [בשניים], דתנן: שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה" (ילקוט שמעוני 'מצורע' רמז תקנז).