ניתן לפנות ישירות למחבר באי מייל:
abrahamramidayan@gmail.com

לבוקר משפט

ראה:" דינו לבוקר משפט".