בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם

כינוי גנאי מליצי לאנשים תוך השוואתם לבעלי חיים(זרמה ככל הנראה משמע שכבת זרע) - יחזקאל כג כ:"וַתַּעְגְּבָה עַל פִּלַגְשֵׁיהֶם אֲשֶׁר בְּשַׂר חֲמוֹרִים בְּשָׂרָם וְזִרְמַת סוּסִים זִרְמָתָם". (" בפרפר גויות קדושות תחת בשר חמורים / נחנקות בטומאתן ומעלעות דם צווארן "- ח.נ. ביאליק / בעיר ההרגה )