להערות, הארות או לרכישת הספרים ניתן לפנות במייל:1abrahamdayan@gmail.com

הֵשִׁיב מִנֵּיהּ וּבֵיהּ

on the spot / extempore/ from itself / impronpu=== השיב תשובה מתוך הטענות שנטענו נגדו. בהשאלה: השיב לו כהוגן. השיב בו במקום בטענה מוחצת (בארמית מניה משמע ממנו. ביה משמע בתוכו, כלומר: השיב מתוכו ומעצמו. מקור הביטוי בפתגם האומר "ידית הגרזן הכורתת את היער באה מתוכו של היער עצמו") ("מִנֵּיהּ וּבֵיהּ ליזול ביה נרגא"- סנהדרין לט ע"ב, וכן:"וכן ביאר את הפסוק: ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו- באופן זה: ואכלתם ישן נושן- אם ברכה היא זו, כיצד אומר מניה וביה: וישן מפני חדש תוציאו? אלא, ישן נושן- זו התורה...חדש, זה גאולה, ככתוב: חדש ימינו כקדם"- י.בורלא/ כיסופים, 247, וכן:"לדבר זה יש תשובה ממנה ומתוכה"-עגנון/ תמול שלשום, 135, וכן:"תירצה לו מניה וביה ומשך והלך לטעמו ופלפל ונשא ונתן ודן גזירה שוה והקיש ודקדק, ותלה על כל קוץ תלי תלים של הלכות וחידושים עמוקים"- ח.הזז/ דורות הראשונים, 16, וכן:"נבהל עזרא רגע, השפיל עיניו לארץ והשיב לו מניה וביה, זה תיקון כרת שלי. ושתק"- חיים סבתו/ כעפעפי שחר, 42)