לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן

המעשה נבע לא מתוך אהבה לפלוני , אלא כדי להזיק לאחר , המניע לא היה מתוך נדיבות אלא מתוך אנטרס אחר ( הביטוי נסוב על יסוד עצת נערי המלך אחשוורוש לתת כבוד למרדכי רק בכדי שהמן יושפל ( מדרש עפ"י התלמוד במסכת מגילה טז ע"א )- אסתר ו ג:" וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ מַה נַּעֲשָׂה יְקָר וּגְדוּלָּה לְמָרְדֳּכַי עַל זֶה וַיֹּאמְרוּ נַעֲרֵי הַמֶּלֶךְ מְשָׁרְתָיו לֹא נַעֲשָׂה עִמּוֹ דָּבָר". (הוא עזר לפרוייקט שלי לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן , הוא הרי שונא יותר את המתחרים שלי , וכן :" ויאמר המלך : מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ? , ויאמרו נערי המלך : לא נעשה עימו דבר. אמר רבא : לא מפני שאוהבים את מרדכי אלא מפני ששונאים את המן"- מגילה טז ע"א,וכן:"ושפע הטובה שהיא משפיעה על הפילוזוף האדמוני אינם מאהבת המן אלא משנאת מרדכי,ובדרך זו היא נפרעת ממנו"-ח.באר/נוצות,167 )