שרירות לב

רצון אישי ללא ריסון ,גחמות או: עיקשות(שרירות משמע מחשבות ,רצונות)- ירמיה ט יג:" וַיֵּלְכוּ אַחֲרֵי שְׁרִרוּת לִבָּם וְאַחֲרֵי הַבְּעָלִים אֲשֶׁר לִמְּדוּם אֲבוֹתָם". ( הוא פועל בשרירות לב ללא כל היוועצות באחרים,וכן:"אלו הן ההקדמות אשר רצו להקדימן ולנתץ פינות הדת,כדי שילכו בשרירות לבם וכתשוקת נפשם הבהמית"-הרמב"ם/איגרת תימן,וכן:" בזכרי יום הקפדה - / פחד קראני ורעדה , יען שרירות לבבי / דאגתי במחשבי , / כי איך אעלה אל אבי ? "-ר' שלמה אבן גבירול/שטר עלי,הנאמר גם כפיוט ליום כיפור,וכן:"בכנסיה אחת חשאית שנתמנתה בשרירות לב,נבחר המועמד של פרגניני"- ש.דובנוב/דברי ימי עם עולם,שי"א)